เครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด (Meter)
  • 24 มกราคม 2018 at 18:26
  • 1872
  • 0

เครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด (Meter)

 

เครื่องวัดไฟฟ้า สำหรับตู้สวิตช์บอร์ด (Meter)

     เครื่องวัดพื้นฐานที่ใช้ในตู้สวิทช์บอร์ดทั่วไปคือ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์ ซึ่ง ต้อง ลใช้งานร่วมกับ Selector Switch เพื่อวัดแรงดันหรือกระแสในแต่ละเฟส พิกัดแรงดันของโวลต์มิเตอร์คือ 0-500V. ส่วนพิกัดกระแสของแอมมิเตอร์จะ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของ Current Transformer เช่น 100/5A. เป็นต้น สําหรับตู้สวิทช์บอร์ดขนาดใหญ่อาจมี P.F. Meter, Watt Meter หรือ Var Meter เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับการออกแบบตู้ บางตู้ก็อาจติดตั้ง P.F. Controller เพื่อควบคุมค่า Power Factor ในวงจรด้วย