Certificate U-SMD

      บริษัท ยูเอสเอ็มดี จำกัด มีโรงงานผลิตและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิตได้ทุกขั้นตอนและเพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันบริษัทได้รับการตรวจสอบการผลิตในขั้นตอนมาตรฐาน ISO ได้รับประกาศนียบัตร ISO 9002 ในปี 2544 เป็นรายแรกของประเทศในฐานะโรงงานผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน และISO 9001:2000 ในปี2547

      บริษัท ยูเอสเอ็มดี จำกัด เป็นผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดรายแรกที่ได้รับมาตรฐานสินค้าพร้อมกับใบประกาศรับรองในระดับประเทศและสากล เช่น TTA Type-Tested IEC 61439-1 และ TIS 1436-2540(มอก.)และเป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก บริษัท ชไนเดอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดรุ่น Blokset Type 132 ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทยอีกเช่นกัน