ตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้รับการออกแบบ
  โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงทางด้านวิศวกรรมเพื่อให้ได้ตู้สวิทซ์บอร์ดที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลต่างๆ ที่กำหนดโดยลูกค้าขบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพของตู้สวิทซ์บอร์ดถูกกำหนดให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่ได้รับรองประกาศนียบัตร ISO 9001:2000 จากสถาบัน UKAS และ NAC

TIS 1436-2540 (มอก.)
    ตู้สวิทซ์บอร์ดที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1436-2540 บนผลิตภัณฑ์ ภายใต้ข้อกำหนดที่ตู้สวิทซ์บอร์ดดังกล่าว ต้องประกอบขึ้นตามสวิทซ์บอร์ดต้นแบบที่ผ่านการทดสอบ Type-Tested ครบทั้งหมดตามมาตรฐาน IEC 60439-1 และกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตู้สวิทซ์บอร์ดของเราได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมรายแรกของประเทศไทยตู้สวิทซ์บอร์ดประเภทนี้   จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ

BLOKSET LICENSEE
ตู้สวิทซ์บอร์ดที่ประกอบขึ้นตามรูปแบบต่างๆของตู้สวิทซ์บอร์ดต่างๆ ของตู้สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้าแรงดันต่ำ “Blokset Type 132” ของบริษัท ชไนเดอร์ จำกัด อาทิเช่น ตู้เมนจ่ายไฟ(Main Distribution Board), ตู้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ และตู้ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor Correction) เป็นต้น โดยตู้สวิทซ์บอร์ดดังกล่าวได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน Type-Tested IEC 60439-1 แล้วทั้งหมดกระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดของ Schneider ทุกประการ เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของตู้สวิทซ์บอร์ด “Blokset” ที่ผลิตโดย Schneider เอง